SALDVA Privatumo politika
Atnaujinta: 2024 m. Birželio 12 d.
1. Bendrosios Nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau - „Politika“) apibrėžia, kaip UAB SALDVA (toliau - „SALDVA“, „Mes“ ar „mūsų“) tvarko asmens duomenis, kai lankytojai (toliau - „Naudotojas“ ar „Jūs“) naudojasi mūsų internetine svetaine (toliau - „Svetainė“).
1.2. SALDVA yra asmens duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal šią Politiką.
1.3. Mes tvarkome asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).
2. Kokius asmens duomenis tvarkome
Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine:
IP adresas;
naršymo duomenys;
naudojamo įrenginio tipas ir operacinė sistema;
naudojama interneto naršyklė.
3. Kaip tvarkome asmens duomenis
3.1. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi, siekiant užtikrinti Svetainės funkcionalumą, gerinti Naudotojų patirtį ir analizuoti Svetainės naudojimą statistiniais tikslais.
3.2. Mes tvarkome asmens duomenis pagal teisėtą interesą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktu.
4. Kam perduodame asmens duomenis
4.1. Mes nesidalijame Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai arba tai būtina Svetainės veikimui užtikrinti.
4.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, pvz., serverių nuomos ar techninės priežiūros paslaugoms, tačiau tik tiek, kiek tai būtina Svetainės veikimui užtikrinti.
5. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei reikalinga tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, pasiekti. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei to reikalauja teisės aktai arba būtina teisiniams reikalavimams įgyvendinti, ginčams spręsti, auditui atlikti arba apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
6. Jūsų teisės
6.1. Jūs turite šias teises dėl Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome:
teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
teisę gauti Jūsų asmens duomenų kopiją;
teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, nepilnus ar neaktualius asmens duomenis;
teisę reikalauti pašalinti asmens duomenis, kai jie nebėra reikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, arba kai atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
6.2. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, prašome kreiptis į mus el. paštu: info@saldva.lt.
7. Asmens duomenų apsauga
7.1. Mes imamės visų protingų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto arba atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, naudojimo ar prieigos.
7.2. Nepaisant to, prašome atkreipti dėmesį, kad informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, todėl negalime garantuoti Jūsų asmens duomenų apsaugos nuo neautorizuotos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.
8. Pakeitimai Privatumo politikoje
Mes pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką bet kada. Pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje. Prašome reguliariai tikrinti šią Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie galimus pakeitimus.
9. Susisiekimas
Jei turite klausimų, pastabų ar rekomendacijų dėl šios Privatumo politikos, prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@saldva.lt.
10. Slapukai (angl. cookies)
10.1. Mūsų Svetainė naudoja slapukus, kad užtikrintų geresnę Naudotojų patirtį ir padėtų mums analizuoti Svetainės veikimą bei naudojimą.
10.2. Slapukas yra maža teksto rinkmena, kuri yra siunčiama į Jūsų įrenginį, kai aplankote Svetainę. Slapukai padeda atpažinti Jūsų įrenginį, kai vėl aplankote Svetainę.
10.3. Mes naudojame šiuos slapukų tipus:
būtinieji slapukai: šie slapukai yra reikalingi Svetainei veikti, pavyzdžiui, leidžiantys naviguoti Svetainėje arba užtikrinantys saugų prisijungimą;
analitiniai slapukai: šie slapukai padeda mums suprasti, kaip Naudotojai naudojasi Svetaine, kad galėtume tobulinti Svetainę ir Naudotojų patirtį.
10.4. Jūs galite valdyti ar trinti slapukus savo įrenginyje per interneto naršyklės nustatymus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad išjungę tam tikrus slapukus, Svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.